Artikelen door Wesley

Wie is verantwoordelijk voor welk onderhoud?

Woningvastgoed heeft onderhoud nodig om zijn optimale staat te behouden. Maar welk onderhoud is voor u als verhuurder en wat komt voor rekening van de huurder? In geval van een huurwoning komt het groot onderhoud voor uw rekening. Er zijn echter ook onderdelen die voor rekening van de huurder komen, vooral klein en dagelijks onderhoud. […]

Wat u moet weten van de wetswijzing maatregelen woningmarkt!

Per 1 april 2017 is de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II gewijzigd. Met deze aanpassing verandert ook de verhuurderheffing. De wijzigingen ten aanzien van de heffingsverminderingen zullen direct in werking treden. Omdat de belasting zelf verschuldigd is per 1 januari van het kalenderjaar, zal voor de overige wijzigingen gelden dat deze met ingang van de […]

Nieuwe strategieën nodig om tekort aan huurwoningen in middensegment te verminderen

Er zijn nieuwe strategieën nodig om tekort aan huurwoningen in middensegment te verminderen, aldus het Planbureau voor de leefomgeving. Lange wachtlijsten en hoge huurprijzen: de spanningen op de huurwoningmarkt nemen steeds verder toe. Hoewel het vergroten van het aanbod van huurwoningen in het middensegment breed gezien wordt als de oplossing voor deze spanningen, zijn de […]

Sterk dalend woningaanbod zorgt voor prijsstijging van 8,9%

Na een uitstekend 4de kwartaal* sluit de NVM een goed 2016 af. Het afgelopen kwartaal wisselden bijna 45.800 bestaande koopwoningen van eigenaar, 15% meer dan een jaar geleden. Op de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het naar schatting om totaal 59.500 transacties. De laatste vier kwartalen registreerde de NVM in totaal bijna 165.000 transacties bij haar […]

Hoofdpunten huurbeleid 2017

Hoe ziet het huurbeleid en de toewijzing van sociale huurwoningen eruit in 2017? Een overzicht van de inkomens- en huurgrenzen per 1 januari 2017. Maximale huursom stijging Vanaf 2017 geldt de nieuwe huursombenadering. Vanaf 1 januari 2017 mag de gemiddelde huursom voor zelfstandige woningen van corporaties in een kalenderjaar (van 1 januari tot 1 januari) […]

Koopwoningen 6 procent duurder dan jaar eerder

De prijsindex van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland. Bestaande koopwoningen waren in november 6,0 procent duurder dan in november 2015. Deze toename is even groot als in augustus, toen de hoogste prijsstijging in 14 jaar werd genoteerd. Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende […]

Woningcorporaties investeren miljarden euro’s in woningmarkt

Woningcorporaties investeren meer in 2017  ten opzichte van vorige jaren. Dat meldt branchvereniging Aedes. In 2016 investeerden woningcorporaties gezamenlijk miljarden euro’s in met name nieuwbouw van woningen, verduurzaming en betaalbaarheid. Uit de rondvraag blijkt dat de meeste corporaties in 2016 en 2017 miljoenen investeren in nieuwe woningen voor starters, gezinnen, ouderen en andere specifieke doelgroepen, […]

Woningmarkt blijft in stroomversnelling

Nederlandse economie ontwikkelt zich op het moment gunstig. Consumenten geven meer uit en hebben vertrouwen in de toekomst. De hypotheekrente blijft naar verwachting laag. Er zijn grote regionale verschillen maar het gaat goed op de Nederlandse woningmarkt Verbetering koopkracht en arbeidsmarkt goed voor Nederlandse woningmarkt De Nederlandse economie ontwikkelt zich op het moment relatief gunstig. De Rabobank verwacht voor […]

Staat van de Woningmarkt 2016

Hoe ziet de woningvoorraad eruit en wat zijn de woonlasten van huurders en kopers? Cijfers hierover staan in de rapportage Staat van de Woningmarkt 2016 die het kabinet op 31 oktober 2016 publiceerde. Met deze jaarlijkse rapportage informeert het kabinet de Tweede Kamer over de landelijke ontwikkelingen op de woningmarkt. In de Staat van de […]

Woningprijzen blijven stijgen

De huizenprijzen voor bestaande koopwoningen in Nederland stegen in september met 5,9 procent vergeleken met vorig jaar. Het aantal woningverkopen groeide in september met 28,7 procent ten opzichte van vorig jaar. Rabobank ziet dat het vertrouwen in de koopwoningenmarkt hoog blijft. Prijsstijging van vrijstaande woningen blijft echter achter. September bleek opnieuw een positieve maand voor de […]