Bevolkingsgroei is fundament voor huizenmarkt

Kredietbeoordelaar Moody’s bracht afgelopen maandag een interessant rapport uit over de huizenmarkt in diverse Europese landen. Hieruit kan geconcludeerde worden dat de groei van de bevolking in Nederland de vraag naar huizen en de prijzen daarvan op peil houdt. Hetzelfde geldt voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

”De groeiende bevolking in deze landen, in combinatie met een te laag woningaanbod en een robuuste economische groei, vormt een fundament voor de huizenprijzen. Dat draagt bij aan het terugdringen van verliezen op woninghypotheken”, aldus Moody’s.

De kredietbeoordelaar verwacht dat het aantal 25- tot 35-jarigen, de hoofdmoot van het aantal mensen dat voor het eerst een huis koopt, grotendeels op peil blijft tot 2020. Dat geldt voor Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

In Ierland zal deze groep krimpen, maar bieden het economische herstel en de aantrekkende arbeidsmarkt compensatie.

 

Groei

Tot aan 2020 zal de Nederlandse bevolking groeien met 1,5 procent, zo is de verwachting. In het Verenigd Koninkrijk bedraagt die groei 3,2 procent.

Het groeitempo in Ierland zal in de komende vijf jaar dalen naar 0,2 procent en voor Italië rekent Moody’s nagenoeg op een halvering ten opzichte van de afgelopen vijf jaar, tot 1,7 procent. De Spaanse bevolking zal met 1,3 procent krimpen.

In Spanje kan economisch herstel het effect van een krimpende bevolking echter compenseren, denkt Moody’s. “In Spanje en Ierland zullen steeds meer starters zich een huis kunnen veroorloven dankzij de gunstige vooruitzichten voor de werkgelegenheid en de inkomens en het nog lage prijspeil.”

In Italië zullen de huizenprijzen naar verwachting stabiel blijven, door een langzamere bevolkingsgroei dan voorheen die de vraag naar woningen zal drukken.

regionale bevolkingsprognosses tot 2040 PBL

Shares 0