De woningbeleggersmarkt in 2016

De spaarrente op de bank is nog nooit zo laag geweest, historisch laag. De rente is bijna gelijk aan de inflatie wat betekent dat het spaargeld niet groeit. Spaarders die ook nog eens 1,2% vermogensbelasting moeten betalen gaan er zelfs op achteruit.

Er zijn verschillende alternatieven waar beleggen in huurwoningen er één van is. Woningbeleggingen kunnen een interessant alternatief zijn aangezien de maandelijkse huurinkomsten een goed direct rendement opleveren.
Beleggen in huurwoningen is een inflatiebestendige belegging omdat de huurprijzen jaarlijks worden geïndexeerd. Naast de jaarlijkse indexatie is er ook een waardestijging mogelijk dat zorgt voor een indirect rendement. Ondanks een waardedaling van de huizenprijzen is de afgelopen jaren gebleken dat er over een langere periode toch nog sprake is van een waardestijging. Dit is uiteraard wel per locatie verschillend. Naast het directe rendement uit huurinkomsten kan er op de langere termijn een indirect rendement worden gerealiseerd als gevolg van waardestijging.

particuliere belegger

Hierboven is te zien hoe de gemiddelde rendementen op huurwoningen zich hebben ontwikkeld de afgelopen jaren en wat de voorspellingen zijn. Het is daarbij interessant om te constateren dat het totale rendement op huurwoningen tijdens de crisis slechts 1 jaar negatief is geweest.

Vooruitblik

In vrijwel elke gemeente neemt het aantal koopwoningen af waarbij het hoge aantal transacties zal resulteren in een krappere markt. De krapte op de woningmarkt zal in combinatie met een stijging van het inkomen zorgen voor een toename van de gemiddelde huizenprijzen. De verwachting is dat de huizenprijzen in 2016 met tussen de 2,75% en 4,75% zullen stijgen.

Ook de rente blijkt een positieve factor voor de woningmarkt. In het derde kwartaal van 2015 stabiliseerde de hypotheekrente na een vrijwel continue daling sinds 2011. Hoewel er dit jaar een lichte opwaartse druk zal ontstaan door de stijging van kapitaalmarktrentes, zullen de hypotheekrentes ook in 2016 laag blijven. Bij aanvullende ECB maatregelen en toenemende concurrentie kan zelf niet worden uitgesloten dat de hypotheekrente nog iets verder daalt. 

Huurmarkt

De strengere eisen met betrekking tot het verkrijgen van een hypotheek hebben invloed op de huurmarkt. De verhouding tussen de hypotheek en waarde van het onderpand daalt met 1% per jaar naar 100% in 2018. Hierdoor hebben huizenkopers meer eigen vermogen nodig om een woning te kopen. Veel starters worden hierdoor gedwongen meer te sparen alvorens over te gaan tot de aankoop van een huis. Gevolg is dat starters langer blijven huren waardoor de vraag naar huurwoningen stijgt. De combinatie van de vraag en het beperkte aanbod van betaalbare huurwoningen zorgt voor weinig leegstand. Dit maakt beleggen in huurwoningen een relatief veilige belegging.

 

Shares 0