Beheer

Buy2let maakt gebruik van het bestaande beheerapparaat van Annexum, die sinds 2000 ervaring heeft in het professioneel beheren van vastgoed. U heeft als belegger daarom geen omkijken naar uw belegging.

Onderhoud van de appartementen en het complex is de verantwoordelijkheid van Buy2Let. We zijn het eerste aanspreekpunt voor de huurder. Pas in geval van calamiteiten zoals schade of inbraak, zal Buy2Let contact opnemen met de eigenaar. Door het beheer en exploitatie over te laten aan Buy2Let, kunnen we deze zo efficiënt mogelijk uitbesteden voor een gunstig resultaat op uw rendement. Buy2Let neemt u alles uit handen en informeert u periodiek over de status van uw belegging.

Buy2Let zal de netto huurinkomsten, na aftrek van een reserve klein onderhoud (max 5%),  een beheervergoeding (circa 5%) en de VVE bijdrage (conform VVE contract) maandelijks overmaken op een bankrekening van de eigenaar.

De aangehouden reserve voor klein onderhoud, wordt ieder jaar aangepast in lijn met de werkelijke kosten die gemaakt zijn in voorgaande periode. Een eventueel overschot krijgt u teruggestort of wordt verrekend in de daaropvolgende periode.