Gevolgen nieuwe wet Doorstroming Huurmarkt

doorstroming

De wet Doorstroming Huurmarkt van minister Blok (Wonen) is door de tweede kamer aangenomen. De eerste kamer moet nog wel akkoord gaan met de wet.

In de nieuwe wet is het vanaf 1 januari 2017 mogelijk om een extra huurverhoging van maximaal 4 procent plus inflatie door te voeren aan huishoudens in een sociale huurwoning met een bruto-inkomen hoger dan € 39.874,-. Gepensioneerden en grotere gezinnen vanaf vier personen zijn hiervan uitgezonderd. Huishoudens met een inkomen lager dan €39.874 kunnen vanaf 2017 een huurverhoging krijgen van 2,5 procent plus inflatie. De stijging geldt alleen voor nieuwe bewoners.
Voor het overgrote deel van de sociale huurders kan de huurprijs op 1 juli 2017 worden aangepast.
Door deze nieuwe maatregelen denk minister Blok de scheefwoners over te halen hun sociale huurwoning in te ruilen voor een vrijesector huurwoning of koopwoning. In totaal zijn er circa 500.000 scheefwoners.

Op 1 juli 2016 geldt nog de inkomensafhankelijke huurverhoging. Vanaf 1 juli 2016 geldt een maximale huurstijging van 2,1 procent voor inkomens tot € 34.678. Voor inkomens tussen de € 34.678 en € 44.360 is de huurstijging 2,6 procent en voor de huishoudens met een hoger inkomen mag de huur met 4,6 procent omhoog.

De nieuwe wet geeft ook meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten. Indien de wet wordt goedgekeurd door de eerste kamer dan is het mogelijk om tijdelijke huurcontracten voor maximaal twee jaar aan te gaan. De minister bepaalt voor corporaties aan welke doelgroepen de tijdelijke contracten mogen worden aangeboden. De Kamer denkt hierbij aan huurders die tijdelijk in Nederland wonen vanwege werk of studie, huurders in noodopvang of huurders die in verband met renovatie hun woning tijdelijk moeten verlaten.

Verhuurders moeten bij contracten van maximaal één jaar huurders drie tot uiterlijk één maand voor de afloop van de huurtermijn laten weten dat het contract afloopt. Wanneer dit niet gebeurd dan ontstaat automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

De fout in de wet inzake het verstrekken van inkomensgegevens door de Belastingdienst zal worden gerepareerd. De opdracht aan de fiscus zal expliciet worden opgenomen in het wetsvoorstel. Minister Blok acht de kans klein dat huurders de inkomensafhankelijke huurverhoging van de afgelopen jaren kunnen terugkrijgen omdat het bij de uitspraak om privacy gaat en er geen sprake is van financiële schade.

Shares 0