Woningnood vrije huursector

Om woningnood in de vrije huursector te voorkomen, zijn dringend snelle en ingrijpende maatregelen nodig. De onlangs aangekondigde maatregelen van minister Blok zijn een goede stap maar nog te beperkt. De huursector heeft geen 30 jaar de tijd voor hervormingen.

Dit is de conclusie van de VGM NL, brancheorganisatie van vastgoedmanagers, en de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs onroerend goed (NVM).

De eerste stap die is gezet met het plan doorstroming op de huurmarkt maar er moet meer gebeuren om het aanbod in de vrije huursector te vergroten. Door de sterke groei van het aantal huishoudens neemt de vraag naar huurwoningen flink toe, terwijl het aanbod fors krimpt. Tekorten op de huurmarkt worden nog groter en de huurprijzen in de grote steden blijven explosief stijgen.

Huishoudens die te veel verdienen voor een sociale huurwoning krijgen niet automatisch een hypotheek voor een koopwoning. Zij worden gedwongen een woning in de vrije huursector te zoeken maar hier is al decennia lang niet of nauwelijks geïnvesteerd. De vrije sector huur in Nederland is sinds de jaren ’60 geminimaliseerd, mede door subsidiëring van de sociale huur- en koopsector.

Het functioneren van de woningmarkt wordt gehinderd door het gebrek aan toegankelijke en betaalbare vrije sector huurwoningen. De vrije huursector moet zorgen voor een cruciale verbinding tussen de koopsector en gereguleerde huursector. Om hiervoor te zorgen moeten er bewegingen ontstaan maar dit is amper mogelijk omdat de vrije sector klem zit tussen de twee gesubsidieerde kampen van de sociale huur en de koopmarkt.

Regionale verschillen

Er is veel interesse van beleggers in de Nederlandse woningmarkt maar zij kunnen niet investeren omdat er nauwelijks woningportefeuilles op de markt beschikbaar zijn. In de gemiddelde woonvisies van gemeenten komt de vrije huursector bijna niet voor. Er zouden lokale prestatieafspraken tussen betrokken partijen gemaakt moeten worden.

Uit cijfers blijkt dat de huren in het oosten van het land niet boven de 600 euro uitkomen, terwijl de huurgrens op 710 euro ligt. Het is dus de vraag of de sociale huurgrens voor heel Nederland goed functioneert. Via regionale differentiatie kan er een betere aansluiting met de huurmarkt gevonden worden. In minder gespannen woningmarktgebieden kan de liberalisatiegrens lager zijn dan in andere gebieden.

Trend

Er is een maatschappelijke ontwikkeling gaande waarbij er steeds meer mensen bewust kiezen voor huur, zowel jong als oud. Het biedt comfort en het is flexibel. Er zijn steeds meer zzp’ers en flexwerken op de arbeidsmarkt en voor deze groep is huren vanwege de tijdelijke aard een aantrekkelijke optie. Voor ouderen biedt huren ook een voordeel. Zo kan zelfstandig wonen met een zorgfunctie worden gecombineerd en is huren een mogelijkheid om hun vermogen uit een koopwoning vrij te spelen.

Daarnaast blijkt er meer vraag te zijn naar kleinere, gestoffeerde en gemeubileerde woningen.

Shares 0