Ook buiten Amsterdam grote belangstelling voor beleggerswoningen.

Beleggen in woningvastgoed wordt steeds populairder, zowel vanuit institutionele beleggers als buitenlandse beleggers is er veel vraag naar woningbeleggingen. Ook onder de particuliere belegger groeit de vraag naar woningvastgoed.

Particuliere beleggers bezitten zo’n 450.000 huurwoningen, aldus Vastgoed Belang. Ze zijn hiermee een belangrijke speler op de woningbeleggingsmarkt. Het aantal particuliere beleggers groeit en ook het te investeren vermogen neemt toe. Buy2Let bundelt de vraag van individuele beleggers. Hierdoor  krijgen zij toegang tot de professionele woningbeleggingsmarkt. In een recent onderzoek heeft Buy2let de wensen van de particuliere belegger onderzocht.

De beginnende  woningbeleggers geven aan, komend jaar € 100.000 tot € 200.000 in woningen te willen investeren. De voorkeur gaat uit naar investeringen in eengezinswoningen, nauw gevolgd door appartementen. Investeringen in studentenhuisvesting wordt als minst interessants genoemd.

De belangrijkste reden voor dit type investering  is het hogere rendement ten opzichte van de huidige spaarrente. Daarnaast wordt de oude dag voorziening genoemd als motivatie.
46% van de beleggers heeft de voorkeur voor een hoog aanvangsrendement met weinig huurpotentie en stabiele waardegroei, 13% vindt een relatief laag aanvangsrendement met potentie in huur en waardestijging interessant.  41% heeft geen voorkeur.

De belangrijkste aspecten bij een investeringsbeslissing, zijn naast het te behalen rendement, het type vastgoed en de ligging in een stad. De bouwperiode wordt het minst genoemd.

De vier grote steden zijn het populairst bij de particuliere belegger, maar ook Nijmegen scoort goed. Van de middelgrote steden scoren Amersfoort, Den Bosch, Maastricht, Leiden en Haarlem goed. Ook Dordrecht, Delft en Nieuwegein scoren goed als het gaat om kleinere steden.

Het belangrijkste aspect is het rendement, de huurprijsklasse vindt men minder belangrijk. Meer dan de helft van de beleggers heeft een rendementseis van 6-7%.  Ervaren beleggers  willen hun belegging 5 tot 10 jaar aanhouden, startende beleggers een langere periode.

68 % van de ondervraagden gebruikt geen financiering bij zijn investering.  Met de toegenomen mogelijkheden om vastgoed investeringen deels met een financiering te kunnen verwerven, is de verwachting dat het aantal beleggers en te investeren bedrag de komende jaren zullen toenemen.

Buy2let gebruikt de uitkomst van deze enquête om haar acquisitie strategie nader in te vullen. Hetgeen onder meer inhoudt dat ze gericht panden en (aangebroken) complexen zal acquireren in de middelgrote steden die door beleggers als interessant zijn aangemerkt.

Shares 0