Rendement op uw vermogen

Over het eigen vermogen moet in box 3 belasting betaald worden. In combinatie met de huidige lage rente op de spaarrekening is er een grote kans dat het vermogen minder waard wordt. Investeren in vastgoed kan een goed alternatief zijn. Naast het eigen vermogen kan er gewerkt worden met een financiering om het vastgoed aan te kopen. Dit kan interessant zijn om een hoger rendement te behalen op het eigen vermogen. Hoe dit precies zit leggen wij u graag uit.

Belasting en investeren in vastgoed

Vanaf de heffingsgrens moet belasting betaald worden over het eigen vermogen. De heffingsvrije grens ligt dit jaar op € 24.437 per persoon en € 48.874 voor fiscale partners. Het eigen vermogen op peildatum 1 januari van het betreffende jaar bepaalt hoeveel vermogensrendementsheffing betaald moet worden.

Over het vermogen dat op de peildatum boven de heffingsgrens valt moet 1,2% belasting betaald worden. De belastingdienst gaat er vanuit dat het rendement op eigen vermogen vier procent bedraagt. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van spaarrente, maar ook door winst uit beleggingen. De belastingdienst heft 30 procent over dit fictieve rendement wat neerkomt op een belastingtarief van 1,2 procent.

Over een saldo van € 100.000 op een spaarrekening moet wel belasting betaald worden maar levert bijna niks op qua rente. Investeren in vastgoed, in huurwoningen kan een hoger rendement opleveren omdat huurinkomsten niet belast zijn. Over de waarde van de woning moet wel belasting betaald worden in box 3. Een voordeel is te behalen omdat niet de aankoopprijs maar de WOZ waarde van een woning wordt gebruikt als grondslag voor de vermogensheffing.

Hefboomeffect

Bij het verwerven van vastgoed kan naast eigen vermogen ook gebruik worden gemaakt van een financiering. Hiermee kan een hefboomeffect gecreëerd worden waardoor het rendement op eigen vermogen stijgt ten opzichte van een aankoop zonder financiering.

Voorbeeld

Bij de aankoop van een object met eigen vermogen bedraagt het rendement 6%.

Met een financiering van 50 procent tegen een rente van 4% moet maar de helft van het eigen vermogen worden ingelegd. De twee procent die extra wordt gemaakt op het gefinancierde bedrag zorgt ervoor dat het rendement op eigen vermogen stijgt en meer zal zijn dan 6%.

Financiering

Er zijn verschillende financiers die hypotheken verstrekken voor beleggingswoningen. Zo wordt het voor kleine en grotere beleggers mogelijk om te investeren in verhuurde of te verhuren woningen. Er bestaan hierbij mogelijkheden om tot 70% van de marktwaarde te financieren. Hierbij moeten de huurinkomsten dekkend zijn voor de hypothecaire lasten.

Heeft u interesse om te investeren in vastgoed dan informeren wij u graag over de mogelijkheden.

Shares 0