Vooruitblik woningmarkt

De economische groei en hogere koopkracht voor 2016 duiden erop dat zowel verkoopaantallen als stijging in gemiddelde huizenprijzen door zal zetten. In de kwartaalupdate van de Rabobank geven zij aan dat er in 2016 naar verwachting tussen de 175.000 en 195.000 huizen van eigenaar zullen wisselen. Afgezien van enkele onzekere factoren lijkt het een prima moment om ook als investeerder richting de vastgoedmarkt te kijken.

Economische groei

De verwachting is dat de Nederlandse economie zowel dit als volgend jaar met 2,5% stijgt. De inkomensgroei en toename van de werkgelegenheid hebben een positief effect op de ontwikkelingen in de woningmarkt. Het reëel beschikbare inkomen neemt volgend jaar voor het derde jaar op rij toe. Dit komt door een verdere stijging van de werkgelegenheid, toename van de reële lonen en de op Prinsjesdag gepresenteerde vijf miljard euro lastenverlichting. De stijging van het consumentenvertrouwen vertaald zich ook weer naar de woningmarkt.

 

Woningverkopen

Groeiend consumentenvertrouwen, stijging van nieuwbouwverkopen en de lage hypotheekrente zijn factoren die een positief toekomstbeeld schetsen voor de woningmarkt. Het totaal aantal verkochte woningen zal in 2015 circa 19% hoger liggen dan in 2014. Hiermee komt het aantal verkochte woningen uit op 182.000. De groei van het aantal verkopen zal komend jaar stabiliseren. Hiermee komt het aantal transacties op het niveau van voor de crisis. Er zit nog wel een verschil per woningtype. Waar eerder vooral de goedkopere woningen profiteerde van het herstel, profiteert tegenwoordig ook het duurdere segment waardoor het herstel breder gedragen lijkt te worden.

 

Huizenprijzen

In vrijwel elke gemeente neemt het aantal koopwoning af, waarbij het hoge aantal transacties zal resulteren in een krappere markt. De krapte op woningmarkt zal in combinatie met een stijging van het inkomen zorgen voor een toename van de gemiddelde huizenprijs. De gemiddelde huizenprijs stijgt naar verwachting met 2,75% in 2015 en tussen de 2,75 en 4,75% in 2016. Dit is goed nieuws voor huishoudens die onder water staan want eind 2016 zullen volgens de Rabobank ruim 300.000 huizen weer meer waard zijn dan de hypotheek. Dit is natuurlijk ook een kans voor de investeerder.

 

Drukkende effecten

De stijgende inflatie zal volgend jaar een licht drukkend effect hebben op de woningmarkt. Daarnaast kunnen de buitenlandse economische ontwikkelingen minder positief uitvallen. Ook kunnen verdere ontwikkelingen van het inkomen de hypotheekrente onzekere factoren vormen. Mocht de inkomensstijging sterker groeien dan verwacht dan zal ook de huizenprijsstijging hoger uitvallen. Indien de gemiddelde hypotheekrente onverwacht sterk stijgt zonder groei in inkomens dan valt de groei van de huizenprijzen lager uit dan verwacht.

 

Rente

Ook de rente blijkt volgend jaar een positieve factor voor de woningmarkt. In het derde kwartaal van dit jaar stabiliseerde de hypotheekrente na een vrijwel continue daling sinds 2011. Hoewel er volgend jaar een lichte opwaartse druk zal ontstaan door de stijging van kapitaalmarktrentes, zullen de hypotheekrentes ook in 2016 laag blijven volgens de Rabobank. Bij aanvullende ECB maatregelen en toenemende concurrentie kan zelfs niet worden uitgesloten dat de hypotheekrente nog iets verder daalt.

 

Vastgoedinvesteerder

De vastgoedmarkt is historisch gezien stabieler dan de aandelenmarkt en na de flinke daling sinds de crisis komt de stabiliteit weer terug.

Buitenlandse ontwikkelingen en financiële markten moeten beide goed in de gaten worden gehouden. Gezien het soepele macro economisch beleid van de centrale banken konden de aandelenmarkten profiteren. Dit is echter geen garantie voor financiële stabiliteit. Ook in 2016 blijft de vastgoedmarkt tot op zekere hoogte afhankelijk van financiële markten, wie daar goed mee om weet te gaan zien hier voldoende kansen.

Shares 0