Wat verandert er in 2016 op de woningmarkt?

Elk jaar verandert regelgeving welke van invloed is op de huizenmarkt.  Met welke veranderingen krijgt de huizenmarkt in 2016 te maken? We hebben de belangrijkste veranderingen op een rijtje gezet;

Hypotheekrente aftrek

In 2016 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken naar 50,5%, dit is een half procent lager dan in 2015.  Het maximale aftrekpercentage daalt elk jaar met een half procent tot 38% in 2041.

Loan to Value

In 2016 daalt het leenbedrag van 103% naar 102%. Dit betekent dat in 2016 nog maar 2% meer kan worden geleend dan de waarde van een huis. Hierdoor moeten kopers meer spaargeld gebruiken bij de aankoop van een huis.  Er worden wel uitzonderingen gemaakt als er sprake is van bijvoorbeeld woningverbetering met energiebesparende voorzieningen.

Tweeverdieners

Met ingang van 1 januari 2016 krijgen tweeverdieners de mogelijkheid om meer geld te lenen voor de aankoop van een huis. Het maximale hypotheekbedrag voor eenverdieners en tweeverdieners komt hierdoor dichter bij elkaar te liggen. Tot en met 2015 wordt bij het bepalen van de maximale hypotheek van tweeverdieners het inkomen van de minst verdienende partner voor een derde meegenomen bij het berekenen In 2016 wordt dit voor de helft meegenomen in de grondslag.

Nationale Hypotheek garantie

Per 1 juli 2016 wordt de bovengrens van de NHG verlaagd van €245.000 naar €225.000. De NHG gaat er tevens vanuit dat 6% van het leenbedrag wordt gebruikt voor de bijkomende kosten. Dit betekend dat een woning maximaal €212.264 mag kosten om gebruik te kunnen maken van de NHG en het bijbehorende vangnet.

Schenkingsvrijstelling

De tijdelijke verruimde vrijstelling tot €100.000 is per januari 2015 vervallen. Vanaf 2015 mogen ouders kinderen (tussen de 18 en 40 jaar) eenmalig €52.752,- belastingvrij schenken. Per 1 januari 2016 gaat dit bedrag omhoog naar €53.016,-. Het geld moet wel gebruikt worden voor de aankoop of verbouwing van het eigen huis of de aflossing op een eigenwoningschuld.

Huurliberalisatiegrens

De huurliberalisatiegrens bedraagt op dit moment €710,68. Deze grens wordt voor de komende drie jaar bevroren. Normaal gesproken werd de liberalisatiegrens jaarlijks verhoogd.

 

Shares 0