Woningmarkt blijft in stroomversnelling

woningmarkt

Nederlandse economie ontwikkelt zich op het moment gunstig. Consumenten geven meer uit en hebben vertrouwen in de toekomst. De hypotheekrente blijft naar verwachting laag. Er zijn grote regionale verschillen maar het gaat goed op de Nederlandse woningmarkt

Verbetering koopkracht en arbeidsmarkt goed voor Nederlandse woningmarkt

De Nederlandse economie ontwikkelt zich op het moment relatief gunstig. De Rabobank verwacht voor dit jaar een economische groei van 1¾ procent en voor 2017 een groei van 1½ procent. De binnenlandse bestedingen nemen toe. Het consumptievolume van huishoudens loopt op en het consumentenvertrouwen zit de afgelopen maanden flink in de lift. De aantrekkende woningmarkt zorgt ervoor dat de woninginvesteringen hard groeien. Het economische herstel is verder ook te zien op de arbeidsmarkt, waar de werkloosheid in de afgelopen maanden in een stevig tempo daalde. Tegelijkertijd blijft de internationale omgeving reden tot zorg.

Woningprijs en het aantal verkopen neemt toe

Het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in de koopwoningmarkt is en blijft hoog. In het derde kwartaal van 2016 steeg het vertrouwen verder naar een nieuwe recordhoogte. Het aantal verkopen in het derde kwartaal van 2016 bedroeg 60.707, ruim 10.000 woningtransacties meer dan in het derde kwartaal van 2015. De woningprijsindex (PBK) ligt 5,6 procent boven het niveau van een jaar geleden. De Rabobank verwacht dat zowel het aantal transacties als de woningprijzen in de komende anderhalf jaar verder blijven toenemen. Voor wat betreft het aantal verkopen zien ze een groei naar circa 230.000 woningen per jaar en voor wat betreft de woningprijsindex zien we een gemiddelde jaarstijging van 5 procent voor 2016 en 2017.

Hypotheekrente blijft voorlopig laag

In het derde kwartaal van 2016 is voor een bedrag van 16,4 miljard euro aan nieuwe woninghypotheken verstrekt. Dat is een stijging van 28 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2015. Deze stijging komt mede door een toename van het aantal transacties. Doordat de omvang van nieuwe hypotheekverstrekkingen groter is dan de aflossingen op hypotheken loopt de bruto hypotheekschuld weer op (662 miljard euro). De hypotheekrente blijft naar verwachting ook de komende periode laag. Het afgelopen jaar koos het merendeel van de huizenkopers voor een lange rentevaste periode.

bron: Kwartaalbericht Woningmarkt november 2016, Rabobank

 

Shares 0