Woningmarkt profiteert

Dankzij de unanieme triple-A-rating van Nederland trekt ons land meer buitenlandse institutionele beleggers en zal de hypotheekrente op een laag niveau blijven.

De grote kredietbeoordelaars hebben Nederland unaniem een AAA-status gegeven. In november 2013 ontnam Standard & Poor’s Nederland zijn triple-A-rating. Wegens de herstelde economie en het hoge inkomen per hoofd van de bevolking hebben zij onlangs besloten de hoogste rating terug te brengen. Branchegenoten Moody’s en Fitch hanteren ook dezelfde triple-A-rating voor Nederland.

Van dit unanieme oordeel zal vooral de woningmarkt profiteren. De hypotheekrente wordt bepaald door de kapitaalmarktrente die in Europa tussen landen zeer uiteenloopt. Deze kapitaalmarktrente wordt weer sterk beïnvloed door de landenbeoordeling van de drie ratingbureaus. Hoe lager de lange rente, des te groter de vraag naar koopwoningen.

De lage hypotheekrente lijkt structureel door de combinatie van het ruimhartige monetaire beleid van de ECB, de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt en de unanieme triple-A- beoordeling van Nederland. De lage hypotheekrente is niet gegarandeerd maar voorlopig zijn de financiële aspecten voor huizeneigenaren gunstig

Shares 0