Verhuur

Als eerste aanspreekpunt  voor de huurders, stellen wij het huurcontract op en dragen we zorg voor de verhuur de woning(en). U heeft hier geen omkijken naar.

Op verzoek van de eigenaar stellen we met de huurder een huurovereenkomst op. Wanneer een huurcontract door de huurder wordt opgezegd, overlegt Buy2Let altijd met de eigenaar wat de gewenste strategie is: wederverhuren of verkopen.

Netto huurinkomsten

De netto huurinkomsten ontvangt u op uw bankrekening. Deze bestaat uit de Bruto huurinkomsten minus

  • reserve klein onderhoud (max 5%),
  • beheervergoeding (circa 5%),
  • VVE bijdrage (conform VVE contract)

U ontvangt jaarlijks een financiële rapportage van ons.