Consumenten- vertrouwen 2016

Uit de Eigen Huis Marktindicator van Vereniging Eigen Huis blijkt dat het consumentenvertrouwen in de woningmarkt ook in 2016 groot is maar dat het steeds meer onder druk komt te staan.

De stemmingsgraadmeter van de woningmarkt toonde in 2015 recordwaarden maar liet geen spectaculaire stijgingen zien zoals in 2013 en 2014 wel het geval was. Mede door de lage hypotheekrente is het vertrouwen sterk toegenomen maar dit effect raakt nu uitgewerkt.

Consumenten krijgen wederom met aangescherpte hypotheekregelgeving te maken. Zo kan er per 1 januari nog maximaal 102% van de woningwaarde worden geleend, om in aanmerking te komen voor NHG dan mag de koopsom niet meer dan € 225.000,- bedragen en de hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomen wordt opnieuw verlaagd.

Door de huidige lage rente is er nog weinig te merken van deze maatregelen maar de verwachting is dat er bij een rentestijging nieuwe problemen op de woningmarkt kunnen ontstaan.

Voorlopig zorgen de economische groei, schaars woningaanbod in populaire gebieden en de verhuiswensen van consumenten ervoor dat het nog niet zo ver is.

Shares 0