Profiteren van de Amsterdamse prijzen

Door de prijsstijgingen in Amsterdam ontstaan er kansen in de regio. De laatste jaren zijn de huizenprijzen in Amsterdam sterk gestegen op zowel de koop als huurmarkt. De stijging op de koopmarkt heeft voornamelijk te maken met de lage hypotheekrente en het beperkte aanbod. Naar schatting is slechts 1/3 deel van de woningvoorraad koop. Ruim de helft van de woningen valt in het sociale huursegment en er is een klein aanbod aan vrije sector huurwoningen.

Deze scheve verdeling in de woningvoorraad is de voornaamste reden dat er gezegd wordt dat de Amsterdamse vastgoedmarkt eigenlijk geen markt is. In een gezonde markt wordt aanbod gestuurd door de vraag. De vraag naar woonruimte in Amsterdam is erg hoog maar hier valt niet tegenop te bouwen, mede doordat er te weinig uitbreidingsmogelijkheden zijn. Het aanbod stagneert maar de vraag groeit. Gevolg is dat de prijzen op zowel de koop als huurmarkt blijven stijgen.

Voor veel mensen wordt Amsterdam onbetaalbaar en gaan op zoek naar een woning in de regio. Hier profiteren gemeenten als Zaanstad, Haarlemmermeer en Haarlem weer van.
Volgens cijfers van het CBS ligt de groei van het aantal huishoudens in Haarlem, Zaanstad en Haarlemmermeer procentueel hoger dan in Amsterdam. Als we deze steden nader bekijken valt het volgende op:

Haarlem

Haarlem is een stedelijk gebied en bestaat voornamelijk uit inwoners tussen de 25 en 65 jaar. De woningvoorraad is gelijk verdeeld over eengezinswoningen en meergezinswoningen waarbij de gemiddelde huishoudensgrootte twee is. Ook de koop en huurmarkt zijn bijna gelijk verdeeld. Bijna de helft van alle huishoudens zijn eenpersoonshuishoudens en deze groep zal alleen maar blijven groeien.

 

Zaanstad

Van alle huishoudens in Zaandam heeft 37% kinderen. Dit resulteert ook in meer eengezinswoningen dan meergezinswoningen en een gemiddelde huishoudensgrootte van 2,2. De meeste groei zit Zaanstad in het aantal eenpersoonshuishoudens gericht op senioren. De stijging eenpersoonshuishoudens is weer bepalend voor het type woning waar behoefte naar is.

 

Haarlemmermeer

In de Haarlemmermeer is een kwart van de woningvoorraad gebouwd na 2000 en voornamelijk eengezinswoningen. De gemiddelde huishoudensgrootte is 2,4 en bijna de helft van de huishoudens heeft kinderen. De groep 65+ gaat de komende tien jaar met bijna 50% groeien. Deze groep woont momenteel nog in eengezinswoningen en zullen op termijn willen verhuizen naar een andere woning.

 

Een analyse van de regionale woningmarkt bevestigt de groeipotentie die hier aanwezig is. In deze regio’s zien wij dan ook interessante beleggingsmogelijkheden voor de woningmarkt. Door te investeren in woningen die gericht zijn op de groeiprognoses kan de belegging optimaal profiteren van waardestijgingen en wordt het leegstandsrisico beperkt.

Shares 0